SW+FI-007 STREET FITNESS

33,000.00

Nazwa: STREET FITNESS
Nr kat.: sw+fi-007
Wymiary: 824 x 836 cm
Powierzchnia zderzenia: 1124 x 1136 cm
Wysokość: 308 cm
Wysokość swobodnego upadku: 143 cm
Konstrukcja: Stal malowana proszkowo