SW+FI-006 STREET FITNESS

30,600.00

Nazwa: STREET FITNESS
Nr kat.: sw+fi-006
Wymiary: 818 x 650 cm
Powierzchnia zderzenia: 1118 x 950 cm
Wysokość: 308 cm
Wysokość swobodnego upadku: 113 cm
Konstrukcja: Stal malowana proszkowo