SW+FI-003 STREET FITNESS

28,000.00

Nazwa: STREET FITNESS
Nr kat.: sw+fi-003
Wymiary: 509 x 522 cm
Powierzchnia zderzenia: 854 x 853 cm
Wysokość: 243 cm
Wysokość swobodnego upadku: 143 cm
Konstrukcja: Stal malowana proszkowo