SW+FI-002 STREET FITNESS

20,800.00

Nazwa: STREET FITNESS
Nr kat.: sw+fi-002
Wymiary: 759 x 631 cm
Powierzchnia zderzenia: 1059 x 931 cm
Wysokość: 308 cm
Wysokość swobodnego upadku: 143 cm
Konstrukcja: Stal malowana proszkowo